Akoestische verlichting

Akoestische verlichting

Akoestische verlichting

In gedeelde ruimtes waar gewerkt, gegeten of bijeengekomen wordt, kan de verspreiding van storende geluiden een negatief effect hebben op het welbevinden van de mens.

Geluidsabsorptie en diffusie zijn dan gewenst.

Om het probleem aan te pakken, zijn we bij Afrit 29 steeds op zoek naar verlichting die naast esthetische schoonheid ook voorziet in deze criteria.